Advocatenkantoor Mr. T.F.B. Veerman B.V.

Klachten

Ondanks alle inzet van het kantoor dat uitsluitend op uw belang is gericht, is het mogelijk dat u niet geheel tevreden bent over een onderdeel van de verleende dienst of de nota. In dat geval kunt u kosteloos een klacht daarover indienen bij het kantoor.

Aan de heer Mr. J.Th.C.M. Crepin en/of mevrouw Mr G.M. van der Ent (beiden advocaat te Rotterdam en niet verbonden aan het kantoor) zal het kantoor de klacht voorleggen. U krijgt daarna de gelegenheid om deze nader toe te lichten.

Vervolgens zal zo spoedig mogelijk, doch in het algemeen binnen vier weken, worden geprobeerd om de ontstane onvrede in goed overleg met u weg te nemen. Voordat dit gebeurt zal echter wel eerst onderzoek plaatsvinden naar de correctheid van de klacht en de voor te stellen oplossing. U wordt daarvan uiteraard schriftelijk in kennis gesteld. Echter, als de genoemde termijn wordt of dreigt te worden overschreden, wordt u schriftelijk geïnformeerd wanneer het onderzoek zal zijn voltooid.

Als in uw visie de behandeling van uw klacht niet zou leiden tot een acceptabele oplossing dan kunt u zich wenden tot de Klachten- en Geschillencommissie Advocatuur. Dit kan echter uitsluitend als u uw klacht eerst bij het kantoor heeft ingediend en uw binnen 4 weken geen enkele reactie op uw klacht heeft gehad.